Woningtoewijzing

Alle woningen worden verhuurd door eigenaar de Woningstichting. De huurcontracten zijn individueel (óók van de woongroepwoningen), dus huursubsidie is mogelijk. Om voor toewijzing van een CW-woning in aanmerking te komen moet je voldoen aan de toewijzingsnormen van de Woningstichting èn die van CW ’t Binnenveld.

Inschrijven bij de Woningstichting:

Inschrijving bij de Woningstichting is nodig; daarvoor is economische of maatschappelijke binding vereist. Ook zijn er bepaalde eisen met betrekking tot de hoogte van  je inkomen, omdat de woningen sociale huurwoningen zijn. Voor meer informatie, zie de site van de Woningstichting; de toewijzingsnormen zijn ook verkrijgbaar bij het kantoor van de Woningstichting.

Inschrijving bij CW ’t Binnenveld:

Geïnteresseerden wordt gevraagd een informatieavond te bezoeken in het project. Je krijgt dan uitgebreide informatie over het project, het gebouw, de bewoners, de woonvormen, toewijzing en financiële verplichtingen. Het is mogelijk om de tuin, de projectruimte en een clusterruimte te bekijken en kennis te maken met de bewoners. Kortom, je krijgt een volledig beeld van het wonen in het CW-project. Na afloop van deze informatiebijeenkomst kun je je inschrijven op de wachtlijst.

Beleid bij toewijzing:

Centraal Wonen heeft veel invloed op de woningtoewijzing. Afhankelijk van de woninggrootte wordt gezocht naar een passend huishouden (zie verder: X+1-regel). Allereerst worden personen van de interne wachtlijst benaderd: bewoners die binnen het project willen verhuizen naar bijvoorbeeld een grotere woning, een clusterwoning of een woning op de begane grond. Vervolgens wordt de externe wachtlijst geraadpleegd.

De toewijzingsprocedure is afhankelijk van de woning die vrijkomt: is het een woning in een zelfstandig portiek, clusterwoning of in de woongroep? De toewijzing verschilt per woonvorm:

  • Zelfstandige woning: voordracht gebeurt op volgorde van inschrijfdatum.
  • Cluster- en woongroep: de toewijzingscommissie zoekt in overleg met de bewoners van het cluster of de woongroep naar een nieuwe bewoner. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats; degenen die bovenaan de wachtlijst staan worden hiervoor in principe het eerst uitgenodigd. Voor de woongroep- of clusterwoning is zo’n kennismaking belangrijk om te weten of het met de nieuwe bewoner(s) klikt.

Tenslotte zal de toewijzingscommissie de kandidaat voordragen bij De Woningstichting die de woning zal toewijzen wanneer men voldoet aan de eisen die De Woningstichting stelt.

X+1-regel:

Wij gaan bij toewijzing uit van de X+1-regel: het aantal personen binnen het huishouden bepaalt de grootte van de woning. In principe geldt dat het aantal kamers gelijk is aan het aantal personen + 1. Dus: een gezin met 3 personen heeft recht op een 4-kamerwoning (een woonkamer en drie slaapkamers). Een één persoonshuishouden heeft recht op een 2-kamerwoning (woonkamer en één slaapkamer). We hebben voor deze regel gekozen omdat er relatief weinig grote woningen in ons project zijn; bovendien heeft iedereen naast zijn eigen woning de beschikking over veel extra gemeenschappelijke ruimte.

Interesse?

Heb je interesse in CW ’t Binnenveld? Heb je nog vragen over het project? Of wil je een informatieavond bezoeken zodat je op de wachtlijst geplaatst kunt worden? Op deze pagina kan je je inschrijven voor de informatieavond.