Commissies

De bewoners van Centraal Wonen hebben veel invloed op hun woonomgeving. Daarvoor zijn verschillende werkgroepen en commissies actief. Van nieuwe bewoners wordt de bereidheid gevraagd om actief deel te nemen aan een van deze werkgroepen:

  • Het bestuur: Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen, beheer van de financiën en het archief, onderhouden van contacten met de commissies en onderhouden van de externe contacten. Drie keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.
  • De tuingroep: draagt zorg voor het onderhoud en de inrichting van de tuin.
  • De projectruimtegroep: draagt zorg voor de inrichting van de projectruimte.
  • De kindergroep: draagt zorg voor de aanschaf en het onderhoud van binnen- en buitenspeelgoed en let op de kindveiligheid in het project en de tuin.
  • De informatiegroep/toewijzingscommissie: is verantwoordelijk voor informatievoorziening aan belangstellenden; draagt zorg voor de toewijzing van woningen.
  • De filmgroep: organiseert filmavonden met aansluitend een hapje en drankje.